Metamind


|
Interim Management & Advies

 


Primair gericht op operationele processen

HPO organisaties zijn sterk gericht op primaire processen. Zij streven ernaar om het toeval en risico's zoveel mogelijk terug te dringen. Het is daarom belangrijk dat alle mensen een helder beeld hebben van hun bijdrage aan het geheel.

Mensen hebben oog voor het proces buiten de eigen omgeving en kennen mensen elders in de keten. Mensen zijn geinformeerd over het verloop van het proces elders in de keten. Juist dan kunnen zij problemen eerder zien aankomen en tijdig reageren.

HPO organisaties zorgen dat er vooraf heldere afspraken zijn over ieders bijdrage en rol in het proces. Interne en externe partijen zitten dus samen aan tafel. Zij weten elkaar ook te vinden in geval van verstoringen en bij evaluaties.

De kans op misverstanden en fouten is het grootst op de grenzen tussen afdelingen. Mensen maken daarom samen ook heldere afspraken over wat ieder moet leveren voor de volgende stap in het primaire proces.

De focus op het primaire proces geldt voor alle niveaus. Zo gaan besprekingen van het management en andere overleggen vooral over het primaire proces. En altijd met een alerte houding met oog voor verbeter mogelijkheden. Terug naar overzichtspagina.

Lees hier verder over het principe Respect voor Expertise