Metamind


|
Interim Management & Advies

 


Alert op onverwachte gebeurtenissen 

HPO organisaties geloven dat veel verstoringen vroegtijdig zijn waar te nemen. Dat stelt hen in staat om tijdig maatregelen te nemen zodat verstoringen voorkomen worden. Mensen zijn voortdurend alert op mogelijke signalen die wijzen op onverwachte of ongewenste gebeurtenissen.

Managers en medewerkers richten hun aandacht actief op slecht nieuws of mogelijke signalen van fouten en bijna fouten. Het melden van ongewenste signalen wordt aangemoedigd en beloond. Door een veilig klimaat durven mensen zich kwetsbaar en kritisch op te stellen.

En zij zien een bijna incident als een gelegenheid om van te leren. Een misverstand of vergissing helpt om aannames en veronderstellingen op tafel te krijgen. Juist hier valt veel te winnen omdat onjuiste gedragspatronen een moeilijk te ontdekken bron van fouten kunnen zijn. Terug naar overzichtspagina.

Lees hier verder over het principe Veerkracht en Herstelvermogen